Skip to content

Meer bewegen door eigen bijdrage

Vorige week sprak ik Stefan, een jonge ondernemer. Hij verzorgt onder meer bewegingslessen voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Het gaat goed met zijn bedrijf, Sportief Plan. Stefan vertelde mij hoe zijn verdienmodel werkt. Hij biedt onder meer bewegingslessen aan als pakket aan zorginstellingen. En die laten hun bewoners een eigen bijdrage betalen. Dat verhoogt het effect en de betrokkenheid van iedereen.

Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor hun mantelzorgers.
Ik was zelf een paar jaar zo’n mantelzorger en voelde, toen ik naar Stefan luisterde, het grote verschil.

Betrokkenheid van mantelzorgers en zorgmedewerkers
Ik was mantelzorger en bewindvoerder van Gerard, mijn neef. Hij leefde in een gesloten afdeling van een centrum voor ouderenzorg. Wekelijks kreeg ik een mail met de activiteiten van die week. Ik las die mailtjes niet. Dat zou wellicht anders zijn geweest als mij een activiteit was voorgelegd waarvoor ik na een “ja” een eigen bijdrage zou moeten betalen namens Gerard. Ik zou dan de mailtjes waarschijnlijk wel hebben gelezen, en bij een bezoek informeren hoe het loopt met die activiteit. Met andere woorden ik zou meer belangstelling en betrokkenheid hebben.

Verdienmodel verschuivend van direct betaald naar betalingen uit verzekering en gemeentesubsidie
Stefan begon zijn onderneming gebaseerd op verkoop van bewegingsprogramma’s aan instellingen. Maar gaandeweg ontwikkelt hij nu programma’s waar verzekeraars en gemeente aan meebetalen. Omdat wat hij aanbiedt perfect past bij wat zorgverzekeraars en gemeente willen stimuleren: meer aandacht aan preventie, investeren in activiteiten die op lange termijn kostenbesparing geven en op korte termijn een verhoging van de kwaliteit van leven.

Wat is jouw verdienmodel?
Het verhaal van Stefan is uit mijn hart gegrepen. Het is een mooi voorbeeld van mijn missie dat iedere zelfstandige ondernemer in zorg en welzijn het verdienmodel heeft dat het beste past. Of dat gebaseerd is op verzekerde zorg, op inzet van PGB, op particuliere betaling of betaling door bedrijven of instellingen, alle combinaties zijn mogelijk. Wat er toe doet is dat het aansluit bij je eigen expertise, je (financiële) wensen en je ambities.

Klaar om je business een boost te geven?

Het aantal mensen dat dagelijks op LinkedIn is stijgt al jaren rond de 20% per jaar, en daar zijn heel wat potentiële klanten van jou bij.