Jouw privacy is belangrijk voor Zorgeloos Ondernemen. In onderstaande privacy statement lees je over de wijze waarop Zorgeloos Ondernemen zich inzet om de privacy van jouw persoonlijke data te waarborgen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven verwerkt Zorgeloos Ondernemen de volgende gegevens:

Je naam en je mailadres
Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van digitale e-mails voor informatie-, inspiratie- en marketingdoeleinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Autorespond.

Je kunt je gegevens op ieder moment wijzigen en je ten alle tijden afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven via de link onderaan elke digitale nieuwsbrief.

Voor haar zakelijke dienstverlening verwerkt Zorgeloos Ondernemen de volgende gegevens:

Je naam
Naam van je bedrijf (indien van toepassing)
Je mailadres
Je telefoonnummer
Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening; om contact met je te kunnen onderhouden en te kunnen factureren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Je (zakelijke) gegevens worden uitsluitend handmatig door ons verwerkt.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard?

Zorgeloos Ondernemen bewaart je gegevens zolang wij een zakelijke relatie met je onderhouden. Wanneer je hebt aangegeven dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, verwijderen we je gegevens uit onze administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorgeloos Ondernemen deelt je gegevens niet met derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Zorgeloos Ondernemen. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de bijZorgeloos Ondernemen bekende persoonsgegevens naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, intrekking, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mail@zorgeloosondernemen.nl. We reageren dan zo spoedig mogelijk – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: heps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe we je persoonsgegevens beveiligen

Zorgeloos Ondernemen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@zorgeloosondernemen.nl.

Laatste update: mei 2018